Jaromír Nusl

Program Dama v 1.0

semestrálka (zip) 168kB

Hra je určená pro dva hráče na jednom PC. Program simuluje deskovou hru dáma na šachovnici 10x10 poli. Přímo v programu je možné změnit na pole 8x8.

Výchozí hodnotou je rozestavení kamenů do 3 řad. Lze též v programu změnit na 2 řady. Po spuštění se vytvoří a naplní pole kameny a hrací plán se vykreslí na obrazovku (Zacatek(n,x)-lze definovat n=rozměr pole a x=barva pole A1 (modrá, černá), plán(n)). Pak se vykreslí kameny (prekresli(n)), červené a bílé.

Program reaguje na kliknuti myši na pole s kamenem a je-li tah dovolený (funkce mozny(x,y)) vykreslí se možné tahy v podobě barevných teček na přístupných polích (tah(x,y)-x,y pozice odvozena z relativní hodnoty polohy kurzoru myši; preskok(k) k-definice kamene (bily, červený, bílá dáma, červená dáma)). Pokud uživatel klikne políčko přeskoku nebo posunu, provede se příslušná funkce a překreslí se hrací plán. Jakmile se dostane kamen do poslední (první) řady šachovnice, změní se v dámu, která se může pohybovat všemi směry.

Hra končí když je na šachovnici jen jeden kámen.

Aplet kvadratická rovnice

Fotky - Gimp