Semestrální práce z předmětu DBS

Adresář organizace

Jaromír Nusl
cvičení: č
tvrtek 9:15 hod

Popis:

    Databázový systém pro registraci skupin a jejich činností ( místo schůzek, získávání kvalifikaci, pořádané akce). Databázový systém umožňuje sledovat výši a zaplacení registračních poplatků. V databázovém systému je možnost vypsání svátků a narozenin osob dle určitých kritérií (skupina, vedení, …). Možnost odkazu na sourozence. Databázový systém bude umožňovat sestavování adresářů osob (všichni, vybrané skupiny, …).

Analýza:

Datový model (E-R diagram)

Funkční model

Uživatelské role:

1) Administrátor - může zapisovat, měnit, číst i mazat data ve všech tabulkách, vytvářet i mazat uživatele i uživatelské role, přidělovat i odebírat práva uživatelům i uživatelským rolím na jednotlivé tabulky.

2) Vedoucí skupiny - může zapisovat, číst a měnit data v tabulkách skupina, přidělovat kvalifikace (nižších stupňů, než má sám = ty které má právo přidělovat), zapisovat akce, upravovat data v tabulce místo (které zpravuje), zadávat registrace členů

3) člen - může měnit své osobní údaje, nechat si vypsat údaje (některé) všech ve skupině

Scénáře:

skript na vytvoření schématu

skript na vložení počátečních dat do tabulek